Takster

Takster afregnes fra 1. oktober til 30. september

Takster

eksl. moms inkl. moms
ANLÆGSBIDRAG kr. 7800.00 9750.00
LEDNINGSBIDRAG kr. 5315.00 6643.75
FAST AFGIFT (pr. kvartal) kr. 130.00 162.50
VANDAFGIFT (pr. m3 efter måler 30. september) kr. 4.22 5.27

For januar, april og juli kvartal a conto opkrævning.

Afgifter

Staten + Drikkevandsbidrag (pr. m3) kr. 6.37 7.96
MÅLERLEJE (pr. år) kr. 75.00 93.75
MÅLERLEJE over Qn 2,5 (pr. år) kr. 128.00 160.00

Tilslutningsprisen er incl. én fjernaflæselig vandmåler, som er vandværkets ejendom.

Måleren skal monteres i en målerbrønd placeret max 1. meter fra skel.
Tilslutning + levering og montering af målerbrønd skal udføres af vandværket. Alle omkostninger ved tilslutningen betales af grundejer.
Alle tilslutningsafgifter skal betales før tilslutningen.

Gebyrer

Betalingsfrist: senest den 5. i anden måned i kvartalet.

For sen indbetaling tillægges 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, dog mindst 20 kr.

1. RYKKER (momsfri) kr. 50.00 50.00

Det skyldige beløb skal være vandværket i hænde inden 7 dage.

LUKKEVARSEL (momsfri) kr. 100.00 100.00

Det skyldige beløb skal være vandværket i hænde inden 7 dage. Herefter vil der uden yderlig varsel blive lukket for vandet. Sagen bliver sendt til incasso. Alle omkostninger vil blive pålagt forbrugeren.

FLYTTEOPGØRELSE kr. 75.00 93.75

Beløb under kr. 25,00 opkræves / udbetales ikke.

SELVAFLÆSNING (manglende rettidig indberetning) kr. 0.00 0.00
LUKNING (momsfri) kr. 500.00 500.00

Ved betaling i forbindelse med at lukningsproceduren er iværksat, skal skyldige afgifter, rykkergebyr samt lukningsgebyr betales.

GENÅBNING kr. 500.00 625.00

Når alle skyldige afgifter og gebyrer er betalt.

Takstbladet er reguleret i henhold til nettoprisindeks Juni 2023.

Takster

eksl. moms inkl. moms
ANLÆGSBIDRAG kr. 7800.00 9750.00
LEDNINGSBIDRAG kr. 5315.00 6643.75
FAST AFGIFT (pr. kvartal) kr. 130.00 162.50
VANDAFGIFT (pr. m3 efter måler 30. september) kr. 4.22 5.27

For januar, april og juli kvartal a conto opkrævning.

Afgifter

Staten + Drikkevandsbidrag (pr. m3) kr. 6.37 7.96
MÅLERLEJE (pr. år) kr. 75.00 93.75
MÅLERLEJE over Qn 2,5 (pr. år) kr. 128.00 160.00

Tilslutningsprisen er incl. én fjernaflæselig vandmåler, som er vandværkets ejendom.

Måleren skal monteres i en målerbrønd placeret max 1. meter fra skel.
Tilslutning + levering og montering af målerbrønd skal udføres af vandværket. Alle omkostninger ved tilslutningen betales af grundejer.
Alle tilslutningsafgifter skal betales før tilslutningen.

Gebyrer

Betalingsfrist: senest den 5. i anden måned i kvartalet.

For sen indbetaling tillægges 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, dog mindst 20 kr.

1. RYKKER (momsfri) kr. 50.00 50.00

Det skyldige beløb skal være vandværket i hænde inden 7 dage.

LUKKEVARSEL (momsfri) kr. 100.00 100.00

Det skyldige beløb skal være vandværket i hænde inden 7 dage. Herefter vil der uden yderlig varsel blive lukket for vandet. Sagen bliver sendt til incasso. Alle omkostninger vil blive pålagt forbrugeren.

FLYTTEOPGØRELSE kr. 75.00 93.75

Beløb under kr. 25,00 opkræves / udbetales ikke.

SELVAFLÆSNING (manglende rettidig indberetning) kr. 0.00 0.00
LUKNING (momsfri) kr. 500.00 500.00

Ved betaling i forbindelse med at lukningsproceduren er iværksat, skal skyldige afgifter, rykkergebyr samt lukningsgebyr betales.

GENÅBNING kr. 500.00 625.00

Når alle skyldige afgifter og gebyrer er betalt.

Takstbladet er reguleret i henhold til nettoprisindeks Juni 2013.