Vandværket

Vandværket Skovkilde forsyner 478 forbrugere med rent drikkevand 365 dage om året.

Vandværket er et moderne og fuldautomatisk vandværk med overvågning af vandforsyningen. Skulle der være driftforstyrrelser, kan disse ses på vores driftstatus side. Krav til vandkvalitet, iltning, filtrering og forsyningssikkerhed har højeste prioritet. Vores to vandboringer ligger i Ondrup mose, hvor vi får alt vores drikkevand fra. Du kan læse mere om vores vandværk og finde information om vandkvalitet her.

Vedtægter

Fællesregulativ

Regnskab

Referater

Galleri

Bestyrelsen

Jens Peter Petersen

Formand

Jan Skovgård Jensen

Næstformand

Gerd Bentzen

kasserer

Anette Høgsberg

Bestyrelsesmedlem

Jesper Næsborg

Bestyrelsesmedlem