Vandkvalitet

Vandværkets boring nr. 1 blev etableret i 2000 og i 2016 blev boring nr. 2 etableret. Vi har to boringer i tilfælde af, at der bliver forurening eller andre driftsproblemer med en af boringerne. I det tilfælde, kan vi hurtigt skifte til den anden boring.

I 1988 blev der opført en ny trykstation på Smedegade med en 120 kubikmeter stor rentvandstank. Tanken er etableret i tilfælde af evt. driftsforstyrrelser på boringerne. Hvis dette skulle ske, har vi vand til forbrugerne i 12-24 timer alt afhængig af forbruget. Dette giver os tid til at få boringerne sat i drift igen, uden at vandforsyningen til forbrugerne bliver afbrudt.

Til at filtrere vandet, brugte man tidligere åbne filtre. I 2008 blev disse erstattet med lukkede filtre, som blev placeret på Trykstationen i Ørting og de pumper som forsyner forbrugerne, blev skiftet til nye frekvensregulerede pumper. Det som bliver filtreret er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Derudover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet. Disse analyser bliver foretaget: Du kan læse mere om analyserne her.

Værket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk, der kan leve op til fremtidige skærpede krav til vandkvalitet. Vandværket levere ca. 60.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år, og vandet har en total hårdhed på ca. 16 odH, det vil sige det er hårdt vand. Hvis du vil have gode råd om vand i hverdagen, kan du læse mere på Danske Vandværker.